Lầu 2 , TTTM Crescent Mall Quận 7, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh