Voucher giảm thêm 50,000 VND áp dụng hóa đơn 2,000,000 VND

Voucher tích lũy 30 điểm đổi được 300,000 VND 

Voucher tích lũy 30 điểm đổi được 600,000 VND

Voucher tích lũy 100 điểm đổi được 1,000,000 VND